Gudstjänster i Advent & Jul

I år så kommer Guds Kärlek genomsyra gudstjänsterna i advent och jul. Som tema men förhoppningsvis också som erfarenhet. Vi följer kyrkoårets teman men med betoning på Guds Kärlek. 
28 nov Guds kärlek vill beröra dig denna advent
5 dec Guds kärlek blir synlig i Guds Rike
12 dec Guds kärlek blir synlig när vi banar väg för Jesus.
Julspel och Skattkistans avslutning. (församlingsmöte efter gudstjänsten)
19 dec Guds kärlek ger glädje och frid – inte rädsla
26 dec Guds kärlek är värd allt