Samtalsfrågor till “Hej det här är Gud” del 1

  1.  När upplever du att tiden går fort och när går den långsamt? Är det skillnad i vilken del av livet du är åldersmässigt?
  2. Hur tänker du kring begreppet EVIG?
  3. Tänker du att Gud Fader är evig, eller brukar du också tänka på Jesus Kristus och den Helige Ande som evig?
  4. Vad innebär det för dig att få leva i gemenskap med en evig Gud?