Samtalsfrågor till “Hej det här är Gud” del 2 – skapare

  1. ”På vilka sätt ser du att det finns en skapare”

     2. ”Hur påverkar det ditt sätt att leva, i och med att du och de du möter är designade med ett syfte?”

     3. ”Hur kan du förmedla och berätta om skaparen till de du möter i din vardag?”

     4. ”På vilka sätt kan det skapa frustration och irritation om vi inte lever så som skaparen tänkt”