Samtalsfrågor till “Hej det här är Gud” del 4 – LivgivaRE 

 

  1.  Vad betyder Pingstdagen för dig i din tro? Behöver vi uppgradera pingsten på något sätt?
  2. Finns det perioder i ditt liv som nästan har känts som de döda benens dal som Hesekiel fick se i den profetiska synen, när allt liv och hopp försvunnit? Kan och vill du beskriva de perioderna? (Hesekiel 37:1-14)
  3. Var finns källorna, platserna, rutinerna för dig där Anden får fyll på ditt liv med nytt liv?
  4. Vad är det som kan göra att vinden av liv in i vardagen kan minska? Är det Gud som försvinner och blir distanserad eller är det du som kör på som om du klarar dig på egen hand? Om det är det sistnämnda, varför blir det i så fall så?
  5. Hur kan du en vanlig vardag på väg till jobbet eller förskolan öppna ditt liv för Guds Ande? Och vågar vi det eller är vi lite rädda för vart och till vem Anden leder oss? Finns det goda vanor vi kan dela med varandra för att leva en vardag fylld av liv från den Helige Ande?