Samtalsfrågor till “Hej det här är Gud” del 5 – Treenig

  1. Hur skulle du ”sammanfatta” det kristna budskapet för någon? För ett barn? För en kollega?
  2. Hur syns de olika personerna i treenighetens uppgifter i ditt liv?
  3. Finns det någon av de tre som du har lättare att relatera till? Nån som blir bortglömd eller får mycket uppmärksamhet?
  4. Vad kan vara potentiella avgudar i ditt liv?