Samtalsfrågor till “Hej det här är Gud” del 7 – Helig

Text: Jesaja 6:1-8
Läs gärna igenom texten och delge varandra era tankar och reflektioner.
  • Hur var Jesajas erfarenhet av Gud?  Vad präglades den av?  Hur tror du att hans liv förändrades efter Gudsmötet?
  • Vad innebär Guds helighet för dig?  
  • Kan du ge exempel på några tillfällen då du upplevt Guds helighet i ditt liv?
  • På vilka sätt kan Guds helighet påverka vår vardag?
  • Vilket gensvar tror du att Gud förväntar sig från oss utifrån bibeltexten?