Samtalsfrågor till “Hej det här är Gud” del 8 – Allsmäktig och suverän

  • Vad skapar tanken om en allsmäktig och suverän Gud för tankar och känslor i dig?
  • Mattias menade att Gud är suverän över: Skapelsen, Historien, Våra liv, domen och räddningen. Är det någon av dessa du har lättast att ta till dig? Någon av dem som är svårare?
  • Har du något exempel på då det varit extra svårt att se att Gud jobbar i ditt liv? Har det i så fall visat sig senare?