Samtalsfrågor till “kristen & ekonomi”

  1. Vad gör du för att tänka på att leva generöst? Finns det områden där det är lättare att vara generös eller svårare? Ge exempel på hur man kan vara generös i vardagen som familj idag?
  2. Pratar ni om ert givande inom familjen? Om du lever singel, har du någon annan att prata med det om? Går det att fundera på givande tillsammans med andra? 
  3. Finns det tillfällen när du oroar dig för din / er ekonomi? Vill du berätta om något tillfälle? Har du exempel på när du oroat dig i onödan och det hela ordnat upp sig? Har du exempel på något man till och med skulle kunna kalla ett ekonomiskt mirakel?
  4. Predikanten utmanade att samtala med någon eller några om er ekonomiska situation och hur man utifrån området ekonomi kan följa Jesus idag. Skulle det ens vara rimligt tror du? I så fall vilka skulle du kunna prata med? Är det enklare att prata med någon i samma livssituation och samma ekonomiska situation tror du? 
  5. Är det någon gång pga ekonomi som du känt att du inte passar in i kyrkan eller inte riktigt får plats? Antingen att du har för tajt ekonomi eller du har mycket tillgångar?  Varför har det känts så tror du?
  6. Predikanten menade också att stycket om nattvard i 1 Kor 11 handlar väldigt mycket om kristen ekonomisk etik. Hur kan vi hjälpa varandra i församlingen om man brottas med tajt ekonomi?