Samtalsfrågor till “lärjungaskap – leva i gemenskap”

I söndags läste vi texten om vinrankan: Joh 15:1-17

 Visste ni att grenarna på en vinstock slingrar sig om varandra för att kunna orka bära frukt? Grenarna behöver stötta varandra. En gren bär inte frukt själv. Det finns ett ömsesidigt beroende inbyggt i vinrankan. På samma sätt behöver vi några människor i våra liv som vi lever nära, delar livet med för att bära frukt.

Frågor att reflektera över:

  1. När, senaste veckan, visade Jesus sin kärlek för dig?
  2. Vilka är dina grenar?

Det kan vara en smärtsam fråga om man känner sig ensam och inte har några grenar att stötta eller stödja sig mot, eller utmanande att våga vara så sårbar. Men jag vill uppmuntra dig att be över det och fråga dig vem som kan hjälpa dig.

Läs mer: https://practicingtheway.org/practices/community