Samtalsfrågor till “Leva i ovisshet”

  1. Finns det nån ovisshet just nu som skrämmer dig/skapar oro i dig?
  2. Vad har Gud gjort för dig i det förflutna som kan vara bra att minnas när du möter ovisshet?
  3. Hur känner du för att uttrycka besvikelse/frustration eller ilska mot Gud? Om du aldrig gjort det, varför, om du gjort det, hur har det tagit sig uttryck?
  4. Vad med Gud skapar mest trygghet i dig inför framtiden? Vad kan potentiellt råna dig av den tryggheten?