Ny predikoserie – Livet tillsammans som kyrka

I församlingsmöte och på församlingsledningen så har höstens TV produktion på C-More / TV4 om Filadelfiaförsamlingen i Knutby nämnts och behovet av att reflektera kring hur något kan gå så fel. Utifrån det och utifrån en forskningsrapport som Pingst och institutet för pentekostala studier gjort, så har jag tagit sju teman som på något sätt blev fel Knutbysekten. Av detta blev en predikoserie i sju delar som förhoppningsvis kan hjälpa oss att leva tillsammans och våga ge oss hän i både gemenskap och karismatisk. Vill du läsa hela rapporten så finns den här och vill du ha en sammanfattning så finns det här.

Så här blir upplägget:
23 jan (Bibelns dag) Tema: Den superviktiga Bibeln – Knutby: avsaknaden av bibelläsning
30 jan Tema: Mer profeter & tilltal, men pröva allt – Knutby: Kultur att inte få pröva och tänka själv
6 feb Tema: Öppen & generös gemenskap – Knutby: Osund självbild av att vara förmer och den enda rätta, isolering
13 feb Tema: Leva i ödmjukhet – Knutby: Andligt högmod 
20 feb Tema: Sunt ledarskap – Knutby: Andligt maktmissbruk 
27 feb Tema: Glädje & frihet i att tjäna – Knutby: Tvingande lydnadskultur med hårt arbete
6 mars Tema: Stor Jesus i centrum – Knutby: Jesus förminskas