Samtalsfrågor till Mer profetia & tilltal men pröva allt! 

  1. 1. Har du fått tilltal från Gud genom andra människor som uppmuntrar dig eller väglett dig? Vill du berätta om något exempel? 

    2.Har du själv upplevt att Gud talat till dig och velat att du skulle förmedla något till några andra eller någon annan. Vill du berätta om något exempel? 

    3. Har du mött sammanhang där det profetiska brukats så det inte blivit god frukt, att det missbrukats. Vill du berätta om något exempel?

    4. Hur kan vi växa i detta i Skogsrokyrkan? 

    5. Hur prövar vi budskap och predikningar tillsammans? Är de fyra punkterna som Waldemar nämndens slutet av predikan relevanta o riktiga? Finns det andra viktiga aspekter?