Herre, om morgonen hör du min röst, om morgonen vänder jag mig till dig och väntar. (Psaltaren 5:4)

Torsdagen den 7 september drar morgonbönen igång på nytt i Skogsrokyrkan.

Vi börjar kl 07:00 och slutar 07:30.

Varmt välkommen!