Samtalsfrågor till “En stadig grund i livet när svårigheter kommer

 1. Jobs bok tar upp de svåra frågorna om lidande och svårigheter i vår tillvaro. Varför finns det så mycket lidande i vår värld? Hur går det ihop med en god och allsmäktig Gud? Syftet med Jobs bok är att visa på Guds allmakt och betydelsen av sann tro. Hur tänker du kring de här svåra frågorna? Fick du några tankar efter söndagens predikan?
  2. Job drabbas av många svårigheter och får lida bl a blir han själv allvarligt sjuk. Detta trots att han sägs vara oförvitlig och rättrådig. Job står fast vid sin tro och förtröstan på Gud. Hur kan vi stå fasta på samma sätt när vi möter svårigheter?  Vad kan vara en hjälp?  Hur blir vi “djupt rotade” i Gud mitt i tid av ytlighet och otro?  Vad är din erfarenhet?
  3. I predikan talades det om förhållandet mellan Guds allmakt och den “fria zon” som vi lever i. Hur ser du på detta? Är Gud verkligen allsmäktig? Kan vi tvivla på detta ibland när vi ser hur världen ser ut? Får man tvivla?  
  4. När vi möter lidande och svårigheter är det lätt att bli desperat och nedslagen. Vad kan vi lära av Jobs exempel? Vilken din erfarenhet av att gå igenom svårigheter?  Får man klaga på Gud, som det sades i predikan?
  5. I slutet av Jobs bok framkommer Guds omsorg och barmhärtighet som viktiga egenskaper. Job fick en fördjupad och nära erfarenhet av Gud.  Har du upplevt detta personligen och kan säga som Job:  “Förr hade jag bara hört om dig, nu har jag sett dig med egna ögon.” (Job42:5) Läs gärna Jakob 5:11. 
  6. Paulus uppmaning till de kristna i Efesos är att “stå fasta och vara stadigt rotade i Kristus”  (Ef. 3:17) Hur kan vi bli detta? Låt gärna denna text bli en utgångspunkt för bönen i cellgruppen.