Samtalsfrågor till “Livets Mening”

  1. Har du läst Predikaren någon gång? Vad är din upplevelse av läsningen? Hur påverkar boken dig?
  2. Hur tänker du kring predikarens prat om att livet bara är hevel, rök eller dimma. Svår att fånga och när den är tät svår att se vägen framåt och vidare i. Har du varit i påeriooder av hevel? Fanns Gud med i de perioderna, på vilket sätt i så fall? 
  3. Predikaren tar ju upp sju områden där många i hans tid sökte livets mening? Filosofi, kunskap, njutning, alkohol, jobb & bostad, leva rent och leva för nästa generation. Känns områdena igen? Är de så tidlösa så det är samma områden idag som måmnbga söker meing i idag? Vad söker människor runt omkring dig sin meinig i? 
  4. Han säger sen att det är i de enkla sakerna i livet som du kan hitta meningen. Njut av ett fint samtal med en vän. Njut av solen som värmer dig en solig dag. Njut av att käka god mat ihop med några vänner. Vad finns det i det enkla där du kan finna mening för livet?
  5. Författaren till boken avslutar med att sammafatta allt med att vi ska frukta Gud och hålla Guds bud. Och om man kollar på Jesus i NT å verkar an ju mena att kärnan i Guds bud är att älska Gud och älska våra medmänniuskor. Relationen till Gud och varandra. Är det kärnan i livets mening för en Jesus. efterföljare?