Samtalsfrågor till “Psaltaren – lovsång”

1. Hur skulle du förklara Lovsång för den som inte vet vad det är för något?
2. Hur tänker du kring Martin Smiths definition “Att leva ordet tack”?
3. Hur tänker du om David Davage definition “Tonsatt bön – tillsammans
4. Behövs det protestsånger / Klagosånger i kyrkan?
5. Har du erfarenhet av att sjunga hymner även när omständigheterna inte skapar tacksamhet till gud i ditt liv? hur har det påverkat dig?