Samtalsfrågor till “Psaltaren – Oro & Ångest”

  1. Vad skapar oro i ditt liv? Oroar du dig mycket eller lite?
  2. Känner du igen dig av Psaltarens beskrivning av koncentrerad oro som något som griper tag om ditt hjärta och klämmer åt? Eller något som genomborrat ditt hjärta och vrider sig i det?
  3. Har du någon upplevelse av att Guds frid eller Guds ljus kommit in i ditt liv och förändrat en situetion som varit fylld av oro och/eller ångest? 
  4. Hur hjälper vi varandra att inte fasta och gripas av oro?