Samtalsfrågor till “& vad händer sen?” – Jesus kommer

  1. Vad har du tidigare hört i förkunnelse och undervisning om att Jesus ska komma tillbaka? Hur har det påverkat dig?
  2. Vilka av följande ord passar bäst med  hur du tänker på Jesu återkomst? Hopp, rädsla, dom, separation, förening, glädje, tillbedjan.
  3. Finns det några bibelord du tänker på som förknippas med dessa ord?
  4. Borde kyrkan tala mer om att Jesus ska komma tillbaka? I så fall varför?