Samtalsfrågor till “& vad händer sen?” –  Helvetet

Waldemar presenterade 3 bilder av helvetet. Vilken finner du mest trovärdig? Har du en annan bild?

  1. Helvetet är en evig plåga eller alternativt en evig saknad
  2. Helvetet är ett tidsbundet straff eller så får alla en andra chans vid domen att välja Jesustron
  3. Helvete är död och inget mer, också kallat Annihilationism. Efter domen finns bara det eviga livet hos Gud.

 

Vill du läsa mer så kan du tex kika på:

  1. Upp 14:9-11; Upp 20:15; Matt 5:22; Matt 18:8-9; Matt 25:41. Denna syn finns bland annat hos Augustinus som inspirerats av Platon och den grekiska filosofin, hos Luther, men även hos många evangelikala idag. Bygger på att människans själ är evig.
  2. Fil 2:10-11, Rom 14:11, Luk 15:4. Helvetet som tidsbundet finns bland annat med hos Fribaptisternas med grundaren Helge Åkesson och och Svenska Missionsförbundets tidiga skeende med EJ Ekman. Bygger också på att människans själ är evig.
  3. Joh 3:15-16; Joh 5:24; Joh 10:28; Joh 17:2; Rom 6:23; Gal 6:8; 2 Tim 1:10; 1 Joh 5:11-12. Flera av de tidiga kyrkofäderna har typ denna syn, Igantius, Justinus, Irenaeus. Nutida t.ex. John Stott, Micheal Green och NT Wright. Bygger på att det eviga livet bara finns i tron på Jesus. 

 

En vanlig tanke idag är att alla kommer till himlen, också bland kristna. Så kallad Universialism. Vore det bekvämast att plocka bort helvetet helt? Vad händer då med varningarna i Bibeln och bibelord som Joh 8:21; Mat 10:28; 2 Tess 1:9?

 

Oavsett vilken bild du tänker är sann så borde det skapa hunger och nöd i oss efter att få dela vår tro och berätta om livet i Jesus för människor omkring oss. Varför har vi inte mer av den nöden idag? 

 

Hur kan vi hjälpa människor in i det eviga livet i gemenskap med Gud? Hur kan du berätta om Jesus så dina vänner förstår både allvaret och glädjen?

  1.