& Vad händer sen? – Tre gudstjänster om framtiden

7 nov predikar Andreas Dagernäs om att Jesus kommer tillbaka

14 nov predikar Waldemar Sjögren om olika bilder av Helvetet

21 nov predikar Waldemar Sjögren om olika bilder av Himmelen