Onsdagen den 4 oktober är det dags för den tredje Vägen vidare-samlingen. Denna gång får vi besök av Öyvind Tholvsen som leder Sverigeprogrammet inom Evangeliska Frikyrkan (EFK). Öyvind kommer tala om vad det innebär att vara en växande församling.

Varmt välkommen!