Samtalsfrågor till “Väntan andra advent”

Har du någon gång varit med om en period av väntan där du känt av hopplöshet men där Jesus kommit in med ljus i hopplösheten som det beskrivs i Jesaja 9:2 och Joh 1:5?

“Guds kärlek är ingjuten i ditt och mitt hjärta genom den Helige Ande och vad vi än går igenom för väntan så sviker inte hoppet oss” sa Walle utifrån Rom 5:1-5. Hur märks det? På vilka sätt kan vi ge Den helige Ande mer space i våra vänteperioder?

Symeon kände igen Messias i Jesus som 33 dagar gammal baby. Efter en lång period av väntan och bön. Har du erfarenhet av perioder av väntan där du i efterhand kan se att Gud jobbade med dig så du kunde se ett bönesvar som du kanske inte hade fattat var från Gud om du inte fått vänta på det?