Samtalsfrågor till “Väntan första advent”

Hur förhåller du dig generellt till väntan? Vad är det som är jobbigt i att vänta? Hur gör du för att hantera väntan?

Har du varit i livsperioder där du i efterhand kan se att det var en väntan på Guds handlande eller ingripande?

På vilket sätt kan du se att Gud var med dig i väntan?

Be särskilt för de som är i perioder av väntan just nu. Och kom ihåg att ni alla där viktiga för Gud, dina planer är viktiga för Gud, men också att Guds planer är större än våra planer och drömmar. Så vi får ge våra liv i Guds händer och våga lita på att det kan bli bra.