Söndagens predikan utgick från Jesus liknelse om fikonträdet som inte bar någon frukt. För de judar som lyssnade till Jesus hade denna liknelse en speciell innebörd: folket Israel som kan liknas vid fikonträdet såg ut att leva men bar inte frukt. Trådgårdsmästaren (Jesus) vädjade till mannen som hade vingården (Fadern) att låta trädet stå kvar ett år.

Fortsätt med att läsa texten från Lukas 13:6-9 och välj därefter någon eller några samtalsfrågor för egen reflektion eller samtal i cellgruppen:

  • En viktig sak att ta med från texten är att Gud har ett stort tålamod med oss. Gud som är fullkomlig älskar oss ofullkomliga människor. På vilket sätt skulle du säga att Gud har visat dig tålamod, nåd och förlåtelse? Hur kan detta Guds tålamod prägla oss i mötet med våra syskon och medmänniskor?
  • Samtidigt som vi kan konstatera att Gud har ett stort tålamod med oss alla så säger liknelsen också att Gud vill se frukt i våra liv. Beviset på att vi lever det nya livet med Jesus handlar inte om att vi kallar oss kristna utan om vilken frukt som växer i våra liv. Läs 2 Petrusbrevet 1:5-10 och fundera på den praktiska innebörden. Lägg märke till kopplingen mellan växt och att vara verksam och bära frukt (v 8).
  • Jesus vill vara din Trädgårdsmästare som får ansa ditt liv så att du kan bära än mer frukt (Johannes 15:2) som blir till välsignelse i ditt och andras liv. Hur kan vi ge utrymme för Gud att ansa våra liv (Johannes 15:2) och göda oss (Lukas 13:8) med sitt goda? Vilken frukt längtar du efter att få se mer av i ditt eget liv?
  • Läs Kolosserbrevet 1:9b-10 och fundera på vad var du befinner dig på vägen som leder mot målet ”att leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt”.
  • Vem i din närhet vill du dela detta med under veckan som kommer?