Söndagens predikan inleder den allra sista delen av serien ”Det nya livet” och handlar om hur vårt liv här och nu vittnar om det kommande livet. Då som nu utmanar, provocerar och uppmuntrar Jesus oss genom sina liknelser. Efter gudstjänsten talade någon om ”det positiva allvaret” och någon annan satte ord på ”glädjen och samtidigt det allvarliga” i Jesus ord. Bibeln i sin helhet är Guds ord och därför behöver vi ibland även möta dom texter som kan skava och utmana oss i vår Jesusefterföljelse.

I liknelsen om den stora festen läser vi om en man (vår himmelske Far) som bjuder in till fest. När gästerna (det judiska folket) inte kom till festen som tjänaren (Jesus Kristus) bjöd in till bjöd han istället in de fattiga, handikappade, blinda och lama (alla vi hedningar som kommer med ödmjuka hjärtan) in till festen.

Läs texten från Lukas 14:15-24 och välj sedan någon eller några frågor för egen reflektion eller det gemensamma samtalet:

  • På vilket sätt kan du känna igen dig i de olika ursäkter som gästerna gav på inbjudan? Vad finns det i ditt liv av projekt, prylar, personer eller passioner som riskerar att bli en ursäkt i mötet med Gud?

  • Hur kan vi balansera mellan allt det goda som Gud välsignar oss med i livet utan att allt detta goda inte blir en avgud? Lägg märke till att de två första gästerna var rika människor och hur denna rikedom kan vara en av flera utmaningar att balansera.

  • Jesus liknar Guds rike med en fest. Festen som ett uttryck för glädje, gemenskap, tacksamhet och mycket mer. På vilket sätter kan detta prägla oss som lärjungar och församling redan idag? Uppfattar människor vi möter i våran vardag att vår Gud bjuder in oss alla till fest? Hur kan glädjen och tacksamheten över att vi finns med på ”inbjudningslistan” smitta av sig?

  • Finns det någon eller några personer som du saknar i församlingsgemenskapen – som med tiden har valt att sätta sina projekt, prylar, personer eller passioner före Gudsrelationen och efterföljelsen? På vilket sätt kan du vara med och likt Jesus vara en tjänare och glädjebudbärare som på nytt bjuder in till festen? Läs gärna Jesaja 52:7.