Vecka 2 av temat ”Berg” utgick från några av händelserna på Guds berg som vi även känner som Horebs berg. Moses som var i 80-årsåldern befinner sig ute i ödemarken och vallar fåren när han kommer till Horebs berg. Där uppenbara sig Gud i en brinnande buske och kallar på Moses att leda Guds folk ut ur slaveriet och in i det nya landet.

Läs hela texten till att börja med: 2 Mos 3:1-17 och välj sedan någon eller några av de följande frågorna för egen reflektion eller samtal i cellgruppen.

  • All tjänst för Gud och hans rike föregås av vördnad, respekt och ödmjukhet inför vem Gud är (v 5-6). Bibeln brukar sammanfatta detta med ordet Gudsfruktan. Hur kan vi växa på detta område? Vad talar Bibeln om kring Gudsfruktan? Hur skulle vi kunna göra det till en god vana att påminna oss om vem det är som kallar oss, vem det är vi tjänar?
  • Efter kallelsen till tjänst gensvarar Moses med ett stort MEN (v 11-12); Vem är jag? En sund fråga att ställa sig när man är 80 år och precis får i uppgift att leda 2-3 miljoner människor ut ur slaveri och in i ett helt nytt land. Men Moses fråga vittnar om att han satte fokus på sig själv mer än på Gud. Vad gör det med oss (vad gör det egentligen för skillnad) när vi förnuftsmässigt vet att det är Gud som ska vara med oss? Lever vi som om det löftet är en sanning? Hur kan denna vetskap nå våra hjärtan och ge oss mod att tjäna Gud?
  • Guds mål (v 8, 17) var att befria sitt folk och att leda dem ut frihet och in i ett nytt land. Efter att man hade lämnat slaveriet skulle man återvända till Horeb för att fira gudstjänst. Hur kan vi leva våra liv så att vi är med och göra detta för människor i vår omgivning – att leda människor från slaveri in i Guds frihet och forma Gudstillbedjan? Vad hindrar från att detta blir verklighet redan idag?
  • Fundera på vem i din omgivning som du skulle kunna vara en Moses för redan nu. Hur skulle du kunna ta första steget?

“Gud kallar inte kvalificerade människor – han kvalificerar de kallade.”