Söndagens gudstjänst utgick från Lukas 18:1-8. Där läser vi liknelsen om änkan och domaren där änkan ber uthålligt och om domaren som ger hennes rätt endast för att han inte orkar med henne. Jesus avslutar liknelsen med att vår Gud som är nådefull och kärleksfull alltid kommer att lyssna på oss när vi kommer till honom.

Börja med att först läsa texten (Lukas 18:1-8) någon eller några gånger.

1. Vilken bild har vi av Gud? Begränsar den oss i att söka oss till honom eller hjälper den oss?

2. Hur kan vi lära oss att be mer uthålligt? Hur skulle det visa sig i våra liv?

3. Läs 1 Thess 5:16-18. Är det möjligt att leva efter detta även när det är svårt och vi inte får bönesvar?

4. Hur kan vi vara till hjälp för varandra under bön och fasteperioden för att kunna närma oss Gud i uthållig bön?