I dagens predikan läste vi från Lukasevangeliet 14:25-34 där Jesus ger oss två kortare liknelser. Den ena första handlar om en man som bygger ett torn och den andra om en kung som vill dra ut i fält mot en annan kung. Gemensamt för båda liknelserna är att Jesus utmanar oss att beräkna kostnaden som det innebär att följa honom och vara hans lärjunge.

Tiden är NU!
Det är DITT beslut!
Det kostar ALLT!

Börja gärna med att läsa dagens text någon eller några gånger. Välj gärna sedan en eller flera av följande frågor i enskild reflektion eller samtal:

1. Har jag beräknat priset?
2. Inser jag hur högt priset kan bli?
3. Hur ser min relation till Jesus ut?
4. Vad vill komma emellan och störa?
4. Är min lojalitet till Jesus fullständig?