I söndagens predikan tog vi en närmare titt på Liknelsen om de två husbyggarna (Lukas 6:46-49). Jesus liknelse om husbyggarna är hans avslutning på slättpredikan och det är i ljuset av hans tal på slätten som vi ska läsa den inledande, retoriska frågan som han ställer “Varför kallar ni mig ‘Herre, Herre’ när ni inte gör vad jag säger?” (v 46). I vers 47 beskriver Jesus kännetecknet på den som bygger ett välbyggt hus som består i prövning och svårigheter.

Börja med att läsa den aktuella texten någon eller några gånger. Välj sedan någon eller några frågor som stöd i samtal och reflektion.

1. Finns det specifika områden i ditt liv där du inte bygger ditt liv på Jesus undervisning?
2. Det latinska uttrycket “sub specie aeternitatis” kan översättas “i evighetens ljus”. Hur kan vi leva våra liv och fatta våra beslut “i evighetens ljus”?
3. Läs Jakobs brev 1:22-25. Hur kan du gå från att vara ‘hörare’ till att bli ‘görare’?
4. Vem i din närhet behöver också höra Jesus liknelse? Hur skulle du kunna återberätta den med egna ord?