Veckans predikan handlade om att välja den sanna rikedomen och utgick från Jesus liknelse om den rike dåren (Lukas 12:13-21). Jesus använder liknelsen för att visa oss på problemet med girighet. Lösningen på det samma läser vi om i vers Lukas 12:22-34.

Läs den aktuella liknelsen en eller ett par gånger till att börja med. Välj sedan någon eller några av följande frågor att samtala utifrån:

  • På vilket eller vilka områden i ditt eget liv behöver du ta Jesus varning (“akta dig för all slags girighet”) på större allvar?

  • I liknelsens sista vers talar Jesus om att vara “rika inför Gud”. Vad innebär det?

  • Läs Åsa Molins artikel i tidningen Dagen den 10 juli 2009. Åsa frågar sig bland annat hur “vi som inte är munkar och nunnor hantera pengar i den rikedomsmani som omger oss?” Ta en stund och fundera på ditt eget liv. Hur skulle du konkret kunna bli ett positivt föredöme på en människa som inte drivs av ett habegär? Skulle denna livsstil till och med kunna visa på en attraktiv befrielse för den pressade nutidsmänniskan?

  • Var är din skatt i livet just nu om du ser till hur du använder den tid, de pengar och de gåvor (naturliga förmågor / nådegåvor / tjänstegåvor) som Gud har välsignat dig med? Är du villig att utvärdera dessa och andra områden för att – där det behövs – anpassa det du ser som din skatt i livet?