I dagens predikan utgick Nisse Kummu från Liknelsen om skatten och pärlan (Lukas 13:44-46).

Börja med att läsa texten en eller ett par gånger och smtala sedan till exempel utifrån någon av följande frågor:

  • Vad tror Jesus menar med orden att ”sälja allt du äger” och ”köpa åkern/pärlan”?
  • Ställer Jesus orimliga krav på oss medborgare i Sverige 2000 år efter att Evangeliet skrevs?
  • Vad kan du/vi gör för att hitta mer av Guds Himmelrike i vårt vardagsliv?