Samtalsfrågor till Vi tror på evigt liv

1. Hur tänker du om evigt liv, vilka bilder bär du med dig? Ger de hopp och längtan eller ger de mer känslan av tristess och svårgreppbarhet som gör att du istället mest tänker på livet här och nu.

 

2. Kan det vara lättare att se evigt liv som en kommande tid som hakar i vår tid här och nu så att i tron på Jesus löper de parallellt, och när vi dör är det den kommande tiden, det eviga livet som bär vidare? Eller är det bara att krångla till det? 

 

3. Tror du man kan hamna i diken, att bara tänka livet här och eller bara tänka det eviga livet? Vad är en god väg framåt i så fall utan att hamna i något av dikena?

 

4. Hur tänker du. kring dom? Gud som domare? Kanske det hoppfullt eller känns det mer hotfullt? Varför?