Samtalsfrågor till Vi tror på Gud Fader

1. Hur är din bild av Gud som Fader? Gör det att din Gudsbild blir större eller mindre när du tänker på Gud som Fader?
2. Hur tänker du kring att Gud är allsmäktig? Ofta blir det ju inte som vi trott eller hoppats och världen skulle ju kunna se annorlunda ut om Guds allsmäktighet verkligen var sann?
3. Hur tänker du kring att Gud är skapare? Stämmer det som Walle sa att vi kan bekänna Gud som skapare även om vi har olika bild av hur och när skapelsen blev till?
Boktips ”Fyra kristna diskuterar skapelse och evolution” Red Mats Selander, Apologia Förlag 2020, https://apologiaforlag.se/format/bocker/fyra-kristna-diskuterar-skapelse-och-evoluti