Samtalsfrågor till Vi tror på en helig kyrka

1. Är det möjligen så att du sett ner på andra kristna i andra kyrkor och traditioner, eller bara tyckt att de är konstiga? Varför och på vilket sätt? Hur har andra kristna sett på dig tror du?

2. Hur är vi en allmännelig kyrka? Öppen och inkluderande men ändå tydlig. Vad är kärnan för oss som lokal kyrka som vi inte kan kompromissa med, och vad är viktigt, men inte så viktigt,  att vi inte kan kompromissa med det? 

3. Hur tänker du om lokal församling och kristen gemenskap, kan man egentlogen vara kristen på egen hand? Det finns ju många runt om oss som har svårt att landa in och överlåta sig till en lokal församling, hur kan vi visa det vackra i gemenskap för dem så de ser att de behöver en lokal församling?