kristen & Främlingen

kristen & Främlingen

Samtalsfrågor till “kristen & främlingen” Vad är din erfarenhet v att möta människor från andra kulturer och språkgrupper?  Vad innebär gästfrihet för dig? Vad är det i gästfrihet som kan vara svårt?  Vilka fördelar och nackdelar finns det i att vara...
kristen & ekonomi

kristen & ekonomi

Samtalsfrågor till “kristen & ekonomi” Vad gör du för att tänka på att leva generöst? Finns det områden där det är lättare att vara generös eller svårare? Ge exempel på hur man kan vara generös i vardagen som familj idag? Pratar ni om ert givande inom...