Börja om på nytt

Börja om på nytt

Samtalsfrågor till “Börja om på nytt” Har du varit i ett skede i livet där du fått börja om på nytt, kanske inte från noll, men ändå bygga upp livet igen? Berätta om det om du vill. Har du vänner som fått fly till sverige och lämna allt i hemlandet för att...
Börja om på nytt

Leva i motståndskultur

Samtalsfrågor till “Leva i motståndskultur” Daniel och hans tre vänner i den första deportationen blev en del av det Bayloniska samhällets toppskikt till slut, men de kompromissade aldrig med sin tillbedjan till sin Gud. Vad är det i vår tro som vi aldrig...
Börja om på nytt

Leva i ovisshet

Samtalsfrågor till “Leva i ovisshet” Finns det nån ovisshet just nu som skrämmer dig/skapar oro i dig? Vad har Gud gjort för dig i det förflutna som kan vara bra att minnas när du möter ovisshet? Hur känner du för att uttrycka besvikelse/frustration eller...