bergspredikan genom fastan till påsk

bergspredikan genom fastan till påsk

PREDIKOSERIE OM BERGSPREDIKAN UNDER FASTN 2023 Under fastans sex söndagar så kommer vi predika från Bergspredikan i Matteusevangeliet kapitel 5-7. Samtidigt så kommer det finnas en Bibellläsningsplan att tillgå om du vill läsa Bergspredikan och även påskens texter i...