Psaltaren LOvsång

Psaltaren LOvsång

Samtalsfrågor till “Psaltaren – lovsång” 1. Hur skulle du förklara Lovsång för den som inte vet vad det är för något?2. Hur tänker du kring Martin Smiths definition “Att leva ordet tack”?3. Hur tänker du om David Davage definition...