Den tredje söndagen på temat ”Berg” innebar ett stopp vid berget Sinai som i själva verket är samma berg som vi stannade vid förra söndagen. Då handlade det om hur Gud talade till Moses genom en brinnande buske och kallade honom ut i tjänst. Efter en del invändningar gav sig Moses till slut iväg i riktning mot Egypten för att vädja till Farao om sätta folket Israel fria. Efter tio plågor och flykten från Farao genom Röda havet hamnade man till slut vid Sinai. Det som skedde där är en av mänsklighetens milstolpar.

Börja med att först läsa texten: Andra Mosebok 20:1-17. Välj sedan någon eller några av följande samtalsfrågor för egen reflektion eller samtal i cellgruppen.

 • De tio budorden kan upplevas och tolkas på olika sätt. För en del är de ett uttryck för en trångsynt eller sträng Gud som dikterar krav. För andra är de ett uttryck för något gott. Vad tänker du när du läser de tio buden? Vad säger de om vem våran Gud är?

 • I Romarbrevet 6:14 skriver Paulus om att vi inte lever under lagen utan under nåden. Samtidigt säger Jesus att han kom för att uppfylla lagen, alltså inte för att upphäva den (Matteus 5:17). Hur ska vi då förhålla oss till de olika buden? Använder vi nåden som en “ursäkt” för att vi inte strävar efter det Gud talar till oss genom budorden? Hur ska vi till exempel förhålla oss till Jesus uppmaningar i Matteus 28:20 och Johannes 14:15? Få av oss tillämpar ju det som faktiskt står i dagens text – eller?

 • Inom den kristna teologin talar beskrivs budorden som en spegel som visar för oss att ingen av oss kan leva upp till alla buden. En spegel kan visa våra skavanker och smuts men den kan inte göra oss rena eller hela. På samma sätt kan inte buden göra oss rättfärdiga i Guds ögon. Läs Galaterbrevet 2:16 och fundera på hur denna fundamentala sanning i den kristna tron kan presenteras för din vän eller kollega som ännu inte har lärt känna Jesus.

Fundera gärna på egen hand över vad du ser i din egen “spegel” när du läser följande ord som summerar de olika buden. På vilket område utmanas du?

 1. Inga andra gudar
 2. Tillbedjan
 3. Vördnad
 4. Tid
 5. Auktoritet/heder/respekt
 6. Liv
 7. Renhet
 8. Ägodelar
 9. Tunga
 10. Förnöjsamhet