& vad händer sen? Himmel

& vad händer sen? Himmel

Samtalsfrågor till “& vad händer sen?” –  Himmel Vad är dina/era bilder av himmlen? Hur kommer det vara i himlen? Vad gör man i himlen? Känner man igen varandra? Kan man möta sina släktingar från tidigare århundraden som en megastor släktträff? ...
& vad händer sen? Himmel

& vad händer sen? Helvete

Samtalsfrågor till “& vad händer sen?” –  Helvetet Waldemar presenterade 3 bilder av helvetet. Vilken finner du mest trovärdig? Har du en annan bild? Helvetet är en evig plåga eller alternativt en evig saknad Helvetet är ett tidsbundet straff...
& vad händer sen? Himmel

& vad händer sen? Jesus kommer

Samtalsfrågor till “& vad händer sen?” – Jesus kommer Vad har du tidigare hört i förkunnelse och undervisning om att Jesus ska komma tillbaka? Hur har det påverkat dig? Vilka av följande ord passar bäst med  hur du tänker på Jesu återkomst? Hopp,...