Psaltaren LOvsång

Psaltaren LOvsång

Samtalsfrågor till “Psaltaren – lovsång” 1. Hur skulle du förklara Lovsång för den som inte vet vad det är för något?2. Hur tänker du kring Martin Smiths definition “Att leva ordet tack”?3. Hur tänker du om David Davage definition...
Psaltaren LOvsång

Psaltaren Oro & Ångest

Samtalsfrågor till “Psaltaren – Oro & Ångest” Vad skapar oro i ditt liv? Oroar du dig mycket eller lite? Känner du igen dig av Psaltarens beskrivning av koncentrerad oro som något som griper tag om ditt hjärta och klämmer åt? Eller något som...
Psaltaren LOvsång

Psaltaren Intro & Glädje

Samtalsfrågor till “Psaltaren – Intro & Glädje” Hur mycket har du läst i Psaltaren och hur läser du när du läser?  På vilket sätt har Psaltaren varit en bönbok för dig? Finns det tillfällen då du funnit tröst/hopp/identifikation i Psaltaren...