Väntan – hur behåller vi hoppet

Väntan – hur behåller vi hoppet

Samtalsfrågor till “Väntan andra advent” Har du någon gång varit med om en period av väntan där du känt av hopplöshet men där Jesus kommit in med ljus i hopplösheten som det beskrivs i Jesaja 9:2 och Joh 1:5? “Guds kärlek är ingjuten i ditt och mitt...
Väntan – hur behåller vi hoppet

Väntan – gud är med i väntan

Samtalsfrågor till “Väntan första advent” Hur förhåller du dig generellt till väntan? Vad är det som är jobbigt i att vänta? Hur gör du för att hantera väntan? Har du varit i livsperioder där du i efterhand kan se att det var en väntan på Guds handlande...
Väntan – hur behåller vi hoppet

Ny predikoserie om väntan

Ny predikoserie om Väntan i advent 2022 26 nov, 4 dec & 18 dec så kommer predikningarna handla om Väntan. 11 dec är det Skattkistan & XLs avslutning så det blir en gudstjänst för alla åldrar med temat “När du får oväntat...