MIRAKEL

MIRAKEL

Samtalsfrågor till “mirakel” 1. Tror du på mirakel och helande?2. Vill du berätta om något som skett i ditt eget liv eller som du fått se hos andra?3. Vågar du be för andra om helande? Hur hanterar du om det inte blir bönesvar som du hoppats och bett...
MIRAKEL

Tungotal

Samtalsfrågor till “tungotal” 1. Vad är dina erfarenheter av Tungotal? Vad väcker det i dig? Glädje? Stabilitet? Trygghet? Rädsla? Obehag? Utanförskapskänsla?2. Om du ber i tungotal, hur började du med det? Var det en process eller kom talet på en gång som...
MIRAKEL

Andedop

Samtalsfrågor till “Andedop” 1. Vad är dina erfarenheter av ordet Andedop? Inga, goda, jobbiga, fantastiska, många? Dela i gruppen. 2. Tror du att det finns en rädsla av att öppna paket (illustrationen Walle tog) och ge Gud space i ditt liv? 3. Brukar du...