Andliga discipliner – Nattvarden

Andliga discipliner – Nattvarden

Samtalsfrågor till “Andliga Discipliner – Nattvarden” Är det någon i gruppen som har ett vittnesbörd om ett Gudsmöte i samband med nattvarden? Att förlåta sina medmänniskor är viktigt när man ska fira nattvard. Hur vet man att man har förlåtit? Vi...
Andliga discipliner – Nattvarden

Andliga discipliner – Äktenskap

Samtalsfrågor till “Andliga Discipliner – Äktenskap” 1. På vilket sätt kan en församling vara en del av de äktenskap som finns i gemenskapen? Vad tror du om äktenskapsmentorer, äktenskapskurs, parstödjare, större öppenhet med äktenskapets skönhet och...
Andliga discipliner – Givande

Andliga discipliner – Givande

Samtalsfrågor till “Andliga Discipliner – Givande” Hur ser du på den bibliska förkunnelsen att pengar är / kan vara  en makt ? Tror du på detta, motivera ? Eller ser du pengar som något neutralt? Hur ser ni allmänt på givande idag? Existerar tanken...