De sju breven – Laodikeia

De sju breven – Laodikeia

Samtalsfrågor till “Laodikeia” Kyrkan var ljum säger Jesus. Metaforen är att församlingen inte påverkade sin omgivning. De gav inte någon uppfriskande svalka eller någon helande värme. I stället hade omgivningen påverkat församlingen så att den var ljum....
De sju breven – Laodikeia

De sju breven – filadelfia

Samtalsfrågor till “Filadelfia” Hur ser du antisemitism i Sverige idag? Tror du texter som detta brev där judar benämns som satans synagoga och att de ljuger har påverkat kristna genom tiderna? Finns det antisemitism i kyrkan idag i Sverige? Har du varit...
De sju breven – Laodikeia

De sju breven – sardes

Samtalsfrågor till “Sardes” Hur tror du/ni att en församling ser ut, som tror att den lever men i själva verket är död? Vad innebär det att ”vakna upp”? Vad kan det vara för gärningar som inte räckte till eller saknades? Hur ändrar en kristen sin livstil?...
De sju breven – Laodikeia

De sju breven – Thyatira

Samtalsfrågor till “Tyhatira” 1. Vilka sammanhang finns det i ditt liv där det finns risk att bheöva kompromissa med din tro? Som det var för församlingen i Thyaira med skråerna.  2. Kan man skymta Isebels Ande idag på något sätt? 3. Vilket ansvar har...
De sju breven – Laodikeia

De sju breven – Pergamon

Samtalsfrågor till “Pergamon – kompromissa eller inte” 1. Jag vet var du bor, där satan har sin tron… Så säger Jersus till församlingen. Jesus vet exakt hur läget är i Pergamon, han känner staden, människorna, kulturen. Var skulle Jesus äga...
De sju breven – Laodikeia

De sju breven – smyrna

Samtalsfrågor till “Smyrna – var inte rädd” 1. På vilket sätt berör brevet till Smyrna oss idag tänker du? Finns det beröringspunkter? 2. Kan du kännn igen dig i någon av de första två faserna som beskrivs i brevet? Utfrysning & hån? Har du...