Vi Tror på evigt liv

Vi Tror på evigt liv

Samtalsfrågor till Vi tror på evigt liv 1. Hur tänker du om evigt liv, vilka bilder bär du med dig? Ger de hopp och längtan eller ger de mer känslan av tristess och svårgreppbarhet som gör att du istället mest tänker på livet här och nu.   2. Kan det vara lättare...
Vi Tror på evigt liv

Vi Tror på en Helig Kyrka

Samtalsfrågor till Vi tror på en helig kyrka 1. Är det möjligen så att du sett ner på andra kristna i andra kyrkor och traditioner, eller bara tyckt att de är konstiga? Varför och på vilket sätt? Hur har andra kristna sett på dig tror du? 2. Hur är vi en allmännelig...
Vi Tror på evigt liv

Vi Tror på den Helige Ande

Samtalsfrågor till Vi tror på den helige ande 1. Vem är helige ande för dig? 2. Hur har du tänkt om Helige ande och hans roll i det kristna livet? 3. Var finns det för platser där du sökt mening som du kan behöva ”dö...
Vi Tror på evigt liv

Vi Tror på Jesus Kristus

Samtalsfrågor till Vi tror på jesus kristus 1. Har du mött motstånd för din bekännelse till Jesus?  2. Vad innebär det för dig tänker du att Jesus gått i hela ”U-rörelsen”, från himlen ända ner i dödsriket och till himlen igen?  3. På vilket sätt kan du märka i livet...
Vi Tror på evigt liv

Vi Tror på Gud Fader

Samtalsfrågor till Vi tror på Gud Fader 1. Hur är din bild av Gud som Fader? Gör det att din Gudsbild blir större eller mindre när du tänker på Gud som Fader? 2. Hur tänker du kring att Gud är allsmäktig? Ofta blir det ju inte som vi trott eller hoppats och världen...