Lär oss att be

Samtalsfrågor till predikan 28 maj 2019 Hur kan man lära sig att be? Vilka forum finns för det? Hur utvecklas vi i vårt böneliv i vår cellgrupp? Har du haft perioder då det varit svårt att tillbe Gud? Hur kan man hitta attityden i bön som David beskriver i Psalm 13?...

Fårskalle för Jesus

Samtalsfrågor till predikan 5 maj 2019 Hur kan vi leva församling så att vi lever ut att “Jesus är den som sätter människor fria och aldrig den som binder människor”? Hur relaterar du till frasen “Jesus är den gode herden, som ger sitt liv för...

Ingen är körd

Samtalsfrågor till predikan 28 april 2019 Har du själv eller någon du känner rent konkret varit med om att Jesus har fått börja om med dig som drejmästaren får börja om att forma ett lerkärl (Jeremia 18)? Vill du dela något av det i cellgruppen? Finns det ett mått av...

Hosianna

Samtalsfrågor till predikan 14 april 2019 När passar bönen/ropet Hosianna in i ditt liv? ”Kom till vår räddning” / ”Vår befriare är här”.  Har du förväntningar på Jesus som kanske inte stämmer. Vad skulle det i så fall kunna vara? Hur kan man göra för att...

Ät livets bröd

Samtalsfrågor till predikan 31 mars 2019 Hur tänker ni kring att så många människor mår så dåligt idag i Sverige trots att vi är så lyckliga? Kan det bero på en existentiell ohälsa, att vi inte har de åtta faktorer som WHO menar man bör ha för att klara livets svåra...

Ingenting är omöjligt för Gud

Samtalsfrågor till predikan 24 mars 2019 I Luk 1:37 står det i den svenska översättningen: För ingenting är omöjligt för Gud. I den engelska översättningen står det. For nothing will be impossible with God. Vad tänker du att skillnaden på ”Ingenting är omöjligt för...