26 november: Att vara ledd av Guds Ande

I söndagens predikan tittade vi närmare på hur vi kan leva ledda av Guds Ande – något som är A och O i livet som Jesus lärjungar.Börja med att läsa texten som var hämtad från Apostlagärningarna 1:15-26 och välj sedan någon eller några av följande frågor för egen...

12 november: Bön

I söndagens predikan läste vi tre verser från Apostlagärningarnas första kapitel och det som utspelade sig direkt efter Jesus himmelsfärd. Lärjungarna återvände till Jerusalem och till det hus där de brukade samlas.Börja med att läsa texten i Apostlagärningarna...

5 november: Den helige Ande

Vad kan vara exempel på små saker i vardagen där vi kan fyllas av anden?Har du varit med om något ”slutspel” med Anden. Hur var det?Predikan använder bilden av att stanna under paraplyet för att fyllas av anden. Finns det andra liknelser?

15 oktober: Guds vittnen

I söndagens gudstjänst inledde vi serien APG. Du kan läsa mer om den på www.skogsrokyrkan.se/apg.I Apostlagärningarna finns det tre stycken återkommande teman som handlar om Guds uppdrag, Guds folk och Guds kraft. Söndagens text från Apostlagärningarna 1:1-11 fångar...