Hej det här är Gud del 8 – Allsmäktig

Hej det här är Gud del 8 – Allsmäktig

Samtalsfrågor till “Hej det här är Gud” del 8 – Allsmäktig och suverän Vad skapar tanken om en allsmäktig och suverän Gud för tankar och känslor i dig? Mattias menade att Gud är suverän över: Skapelsen, Historien, Våra liv, domen och räddningen. Är...
Hej det här är Gud del 8 – Allsmäktig

Hej det här är Gud del 7 – Helig

Samtalsfrågor till “Hej det här är Gud” del 7 – Helig Text: Jesaja 6:1-8 Läs gärna igenom texten och delge varandra era tankar och reflektioner. Hur var Jesajas erfarenhet av Gud?  Vad präglades den av?  Hur tror du att hans liv förändrades efter...
Hej det här är Gud del 8 – Allsmäktig

Hej det här är Gud del 6 – Kärleksfull och god

Samtalsfrågor till “Hej det här är Gud” del 6 – Kärleksfull och god Gud är kärlek upprepas i 1 Joh 4. På vilket sätt har du upplevt det i ditt liv? Måste det vara kombinerat med en känsloupplevelse att möta Guds kärlek eller finns det andra sätt att...
Hej det här är Gud del 8 – Allsmäktig

Hej det här är Gud del 5 – Treenig

Samtalsfrågor till “Hej det här är Gud” del 5 – Treenig Hur skulle du ”sammanfatta” det kristna budskapet för någon? För ett barn? För en kollega? Hur syns de olika personerna i treenighetens uppgifter i ditt liv? Finns det någon av de tre som du har...
Hej det här är Gud del 8 – Allsmäktig

Hej det här är Gud del 4 – Livgivare

Samtalsfrågor till “Hej det här är Gud” del 4 – LivgivaRE     Vad betyder Pingstdagen för dig i din tro? Behöver vi uppgradera pingsten på något sätt? Finns det perioder i ditt liv som nästan har känts som de döda benens dal som Hesekiel fick se...
Hej det här är Gud del 8 – Allsmäktig

Hej det här är Gud del 3 – Trofast

Samtalsfrågor till “Hej det här är Gud” del 3 – Trofast Beskriv för varandra vad ordet trofast har för innebörd och vilka bilder du får upp i huvudet av det? Var ser du trofasthet i vardagen? (jmf Waldemars bilder av fotbollsfans & äldre par som...