Tjäna i glädje & frihet

Tjäna i glädje & frihet

Glädje & frihet i att tjäna vs. Tvingande lydnadskultur med hårt arbete Vad kan det innebära att tjäna varandra och vår värld så att vi får se mer av Guds rike? Kan ni ge praktiska personliga exempel? Var går gränsen mellan att tjäna i glädje och när glädjen...
Tjäna i glädje & frihet

Sunt ledarskap vs. Andligt maktmissbruk

Sunt ledarskap Hur är en sund kristen ledare tänker du? Waldemar poängterade att Jesus talar om ledarskap i form av tjänande, men vad innebär tjänande ledarskap. Ge exempel o fundera tillsammans. Är det skillnad att vara ledare i kyrka och att vara ledare på jobb,...
Tjäna i glädje & frihet

Ödmjukhet vs. andligt högmod

Samtalsfrågor till “Ödmjukhet vs. andligt högmod” Hur ser man skillnad på om man har att göra med en acceptabel olikhet eller en skadlig villolära? Hur behåller vi vår frimodighet och djärvhet att gå framåt i tro utan att hamna i religiöst...
Tjäna i glädje & frihet

Öppen & generös gemenskap

Samtalsfrågor till “Öppen & generös gemenskap” 1. Har du varit i en kyrka, gudstjänst, kyrkfika där du inte kände dig välkommen och inbjuden, utan ensam och utan att någon pratade med dig? Hur upplevde du detta? Hur kan vi vara församling så ingen ska...
Tjäna i glädje & frihet

Mer av profetia & tilltal, men pröva allt!

Samtalsfrågor till Mer profetia & tilltal men pröva allt!  1. Har du fått tilltal från Gud genom andra människor som uppmuntrar dig eller väglett dig? Vill du berätta om något exempel?  2.Har du själv upplevt att Gud talat till dig och velat att du skulle förmedla...
Tjäna i glädje & frihet

Den Superviktiga Bibeln

Samtalsfrågor till Den Superviktiga Bibeln Vad är dina erfarenheter från Filadelfia Knutby? Har du varit där själv? Kände du någon som fanns med? Kände du till någon? Hur blev det för dem i så fall och hur är det nu efteråt när församlingen lagts ner? Hur läser du...